รับจัดกิจกรรมกีฬาสี รับจัดกีฬาสี และงานจัดเลี้ยง

กิจกรรม จัดกีฬาสี Sport Day

การจัดกีฬาสี Sport Day  ถือว่าเป็น กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในองค์กร

ถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกาย และเป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

โดยผ่านกิจกรรมกีฬาและเกมส์ที่สนุกสนาน การจัดกิจกรรมกีฬาสี หรือที่เราเรียกว่า Sport Day

เป็นสื่อกลางในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนภายในองค์กร ในแผนกต่าง ๆ ให้ได้มีการทำกิจกรรมที่สนุกสนานร่วมกัน

งานกีฬาสีสร้างให้คนในองค์กรได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์กัน  มีความสัมพันธ์ที่ดีกันระหว่างภายในองค์กรอีกด้วย

รวมพลังสร้างความสามัคคี - มุ่งสู่ความสำเร็จ - รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย - เป็นห่วงเป็นใยกันและกัน
รับจัดกีฬาสี , แนะนำ รับจัดกีฬาสี , รับจัดกีฬาสี ราคา , รับจัดกีฬาสี ราคาถูก, รับจัดกีฬาสี อันดับหนึ่ง , รับจัดกีฬาสี สปอร์ตเดย์, รับจัดกีฬาสี อีเว้นต์ , รับจัดกีฬาสี งานเลี้ยง , รับจัดกีฬาสี องค์กร , รับจัดกีฬาสี เลี้ยงส่งพนักงาน

ทำไมต้องมีกีฬาสี ??

กิจกรรมกีฬาสี เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนที่อยู่ร่วมกันในองค์กร หรือบริษํทหน่วยงานเดี่ยวกัน มาทำกิจกรรมรวมกันพบปะกัน สร้างความสามัคคีและได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การจัดกีฬาสีนี้ส่วนมากแล้วในหนึ่งปีก็จะมีหนึ่งครั้ง อาจจะจัด 1-3 วันก็ได้ แล้วแต่สถานที่จะกำหนดขึ้นมา

โดยหลักๆ

1. เพื่อสร้างบรรยากาศของการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันระหว่างกัน
2. เพื่อให้เกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3. เพื่อส่งเสริมให้รู้จักการช่วยเหลือและให้กำลังใจ
4. เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
5. เพื่อให้รู้จักการรวมพลังเพื่อพึ่งพากันอันจะก่อให้เกิดการทำงานที่มีความสุข

Smileyim เราทำอะไรบ้าง?

  • รับจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ ทุกสไตล์ที่เป็นคุณ
  • รับจัดอบรม สัมมนา พัฒนาเด็กเยาวชน พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน
  • รับจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  • รับจัดกิจกรรมวอลแรคลี่ Walk Rally ทีมบิ้วดิ้ง Team Building
  • รับจัดกิจกรรม Adventure ทุกรูปแบบ 
  • รับจัดแพ็กเกจสัมมนา พร้อมหลักสูตรต่าง ๆ มากมายทุกรูปแบบ
  • รับจัดทริปสัมมนา ท่องเที่ยว ครบวงจร 
  • รับจัดแพ็กเกจท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน จัดค่ายต่างๆ
  • รับจัดหาโรงแรม ที่พัก จัดเลี้ยง ในนครนายก  และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ 
  • เรามีความประสงค์ที่จะบริการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศ
บริษัทสมายล์ยิ้ม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

สนใจติดต่อสอบถาม

(ติดต่อได้ทุกวัน เวลา 09.00 – 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ขอข้อมูล / ใบเสนอราคา ได้ที่
ส่งอีเมลล์ info@smile-yim.com
[contact-form-7 id=”1605″ title=”ส่งอีเมล์ ขอข้อมูลได้ที่นี่ >>”]