www.smile-yim.com จัดกิจกรรมค่ายผู้นำเด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด ``เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน`` ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2559 ณ ธาริดาแกรนด์วิวรีสอร์ท จังหวัดนครนายก จัดโดยเทศบาลตำบลบางกระสั้นร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนและ สนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา นำทีมจัดกิจกรรมโดย : อาจารย์หนึ่ง เมษา สนองคุณ

บริษัทสมายล์ยิ้ม อินเตอร์กรุ๊ป ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทีมงานของท่าน
“เพราะรอยยิ้มของท่าน คือ ความสุขของเรา” 

Smileyim เราทำอะไรบ้าง?

  • จัดกิจกรรมทุกรูปแบบ ทุกสไตล์ที่เป็นคุณ
  • จัดอบรม สัมมนา พัฒนาเด็กเยาวชน พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน
  • กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  • กิจกรรมวอลแรคลี่ Walk Rally ทีมบิ้วดิ้ง Team Building
  • กิจกรรม Adventure
  • จัดแพ็กเกจสัมมนา พร้อมหลักสูตรต่าง ๆ มากมายทุกรูปแบบ
  • จัดทริปสัมมนา ท่องเที่ยว ครบวงจร 
  • จัดแพ็กเกจท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน จัดค่ายต่างๆ
  • จัดหาโรงแรม ที่พัก จัดเลี้ยง ในนครนายก  และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ 
  • เรามีความประสงค์ที่จะบริการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศ