หลักสูตรอบรม สัมมนา กับทีมงาน Smile-Yim

บริการรับจัดอบรม สัมมนา ทุกรูปแบบ In-House Training และ Public Training
โดยท่านสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ได้ ตามความต้องการของท่าน
กิจกรรม walkrally

หลักสูตรการพัฒนาทีมงาน / บุคลากร / เยาวชน

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน รับผลกระทบของงานที่ทำร่วมกัน มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน และพึ่งพากันในการทำงาน ทีมงานจะประสบความสำเร็จได้
 • พัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมด้วยกิจกรรม Team Building,Walk Rally

 • การพัฒนาศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำ

 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การส่งเสริมคุณค่าชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต

 • เสริมสร้างรอยยิ้มสู่ครอบครัวอบอุ่น

 • พัฒนาศักยภาพเยาวชน

16402620_618354435026990_7927263684536571101_o
57541720_1066466136882482_5288606201813139456_o
Organization Development
6FFF7550-AFE0-4BDE-828B-C1D891EFDB0B

หลักสูตรการพัฒนาองค์กร Organization Development

การพัฒนาองค์กร (OD) เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในการปรับปรุงและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตระยะยาว และเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จในด้านผลกำไร ความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนขวัญและกำลังใจของสมาชิกในองค์กร
 • The Synergy Team : การสร้างทีมแห่งพลังร่วม

 • Service Excellence : การบริการที่เป็นเลิศ

 • Supervisory Skill : ทักษะสำหรับหัวหน้างาน

 • Situational Leadership : ผู้นำตามสถานการณ์

 • การจัดทำ Training Road Map อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Coaching Technique : เทคนิคการสอนงาน

 • การนำ KPIs & Competency มาใช้ในการบริหารงาน

 • Train the Trainer : การเป็นวิทยากรภายในองค์กร

Smileyim เราทำอะไรบ้าง?

 • รับจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ ทุกสไตล์ที่เป็นคุณ
 • รับจัดอบรม สัมมนา พัฒนาเด็กเยาวชน พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน
 • รับจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 • รับจัดกิจกรรมวอลแรคลี่ Walk Rally ทีมบิ้วดิ้ง Team Building
 • รับจัดกิจกรรม Adventure ทุกรูปแบบ 
 • รับจัดแพ็กเกจสัมมนา พร้อมหลักสูตรต่าง ๆ มากมายทุกรูปแบบ
 • รับจัดทริปสัมมนา ท่องเที่ยว ครบวงจร 
 • รับจัดแพ็กเกจท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน จัดค่ายต่างๆ
 • รับจัดหาโรงแรม ที่พัก จัดเลี้ยง ในนครนายก  และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ 
 • เรามีความประสงค์ที่จะบริการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศ