ส่วนหนึ่งของความประทับใจ ของลูกค้า

Smileyim เราทำอะไรบ้าง?

  • รับจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ ทุกสไตล์ที่เป็นคุณ
  • รับจัดอบรม สัมมนา พัฒนาเด็กเยาวชน พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน
  • รับจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  • รับจัดกิจกรรมวอลแรคลี่ Walk Rally ทีมบิ้วดิ้ง Team Building
  • รับจัดกิจกรรม Adventure ทุกรูปแบบ 
  • รับจัดแพ็กเกจสัมมนา พร้อมหลักสูตรต่าง ๆ มากมายทุกรูปแบบ
  • รับจัดทริปสัมมนา ท่องเที่ยว ครบวงจร 
  • รับจัดแพ็กเกจท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน จัดค่ายต่างๆ
  • รับจัดหาโรงแรม ที่พัก จัดเลี้ยง ในนครนายก  และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ 
  • เรามีความประสงค์ที่จะบริการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศ
ขอข้อมูล / ใบเสนอราคา ได้ที่