หน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจ

หน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจ Smile-Yim.com

        Smile-yim.com "จุดประกายความคิด ปลุกชีวิตให้มีสีสัน" ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจจาก ลูกค้า ที่เป็นรายบุคคล และ ลูกค้าที่เป็นองค์กร หน่วยงานภาครัฐ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงได้รับการสนับสนุน และความไว้วางใจจากท่านในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณครับ

 • * สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นครนายก
 • * สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พระนครศรีอยุธยา
 • * สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
 • * ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 17
 • * สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
 • * สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
 • * มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
 • * ศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรรัศมีโชติ
 • * กลุ่มสตรีจังหวัดราชบุรี
 • * บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก
 • * บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
 • * โรงพยาบาลนครนายก
 • * โรงพยาบาลบ้านนา
 • * โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าขะ จังหวัดนครนายก
 • * โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 • * สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 • * โรงเรียนระดับประถมและมัธยมในจังหวัดนครนายกและนอกจังหวัด
 • * มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • * บริษัทเผอิญพัฒนา จำกัด
 • * บริษัท เอ็น แอนด์ บี พิซซ่าเครป จำกัด
 • * บริษัทคิวบิค คลาสสิก จำกัด
 • * บริษัทบางกอกเททัลคอยล์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • * เทศบาลพังงา
 • * องค์การบริการส่วนตำบลไผ่ จังหวัดสุรินทร์
 • * องค์การบริการส่วนตำบลเจริญธรรม จังหวัดสระบุรี
 • * องค์การบริการส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลบ้านใหญ่ จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลท่าทราย จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลดอนยอ จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลศรีจุฬา จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลดงละคร จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลสาริกา จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลพรหมณี จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลเขาพระ จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลปากพลี จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลโคกกรวด จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลหนองแสง จังหวัดนครนายก
 • * เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดนครนายก
 • * เทศบาลพิกุลออก จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลบ้านพร้าว จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลบ้านพริก จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลอาษา จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลบางอ้อ จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลศรีกะอาง จังหวัดนครนายก
 • * องค์การบริการส่วนตำบลโพธิ์แทน จังหวัดนครนายก
 • และหน่วยงานหรือ องค์กรอื่นๆ อีกมากมาย
 • สามารถเข้าไปดูภาพกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/1smileyims


ความปรารถนาดีของพวกเรา ?

        เรายินดีจัดกิจกรรมให้กับทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร และผู้ที่สนใจ ทุกเพศ ทุกวัย โดยทีมงานคนรุ่นใหม่ มากด้วยประสบการณ์ บริการด้วยความเต็มใจ เต็มที่ และคุ้มค่า ถึงพร้อมด้วยผลของกิจกรรมที่หน่วยงาน และองค์กรของท่านจะได้รับตามวัตถุประสงค์ และตามความต้องการของท่าน

ติดต่อเราได้อย่างไร ?

 • Phone : 089-753-2280
 • Line ID : 1smileyim
 • E-mail : info@smile-yim.com
 • Facebook : www.fb.com/1smileyim
 • Twitter : www.twitter.com/1smileyim
 • Website : www.smile-yim.com


Smileyim รับจัดกิจกรรม จัดอบรม จัดสัมมนา หาที่พัก รับจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม