แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

รายละเอียดข้อมูลการติดต่อ/ประสานงาน

ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ * :

ชื่อบริษัท / หน่วยงาน * :

Email *:

เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ * :

ที่อยู่ บริษัท * :

รายละเอียดด้านกิจกรรม/การเดินทาง/โรงแรมที่พัก

ระยะเวลาใน
การไปทำกิจกรรม :
1 DAY ไปเช้า - กลับเย็น
2 DAY 1 Night สองวัน หนึ่งคืน
3 DAY 2 Night สามวัน สองคืน

ช่วงเวลาที่ออกเดินทาง * :

โรงแรมที่พัก :
ลูกค้าดำเนินการจัดหาเอง
ให้ทาง Smileyim ช่วยจัดหา

การเดินทาง :
ลูกค้าดำเนินการจัดหาเอง
ให้เราดำเนินการจัดหารถตู้ VIP
ให้เราดำเนินการจัดหารถบัสปรับอากาศ VIP

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
(โดยประมาณ ) * :

งบประมาณ/ท่าน * :

จังหวัดที่ท่านสนใจ :

โรงแรมที่ท่านสนใจ :

วัตถุประสงค์ หรือ ให้เน้นเรื่องใดเป็นพิเศษ ของกิจกรรมครั้งนี้ * :

ปัญหาและข้อบกพร่องของกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา * :