ทีมงาน Smile Yim


ทีมงาน Smile-Yim.com

        Smile-Yim มีทีมงานคนรุ่นใหม่ มากด้วยประสบการณ์ และเต็มไปด้วยความสามารถให้บริการด้วยความเต็มใจ
เต็มที่ และคุ้มค่า ถึงพร้อมด้วยผลของกิจกรรมที่หน่วยงาน และองค์กรของท่านจะได้รับตามวัตถุประสงค์ และ ตามความต้องการของท่าน


ติดต่อเราได้อย่างไร ?

  • Phone : 089-753-2280
  • Line ID : 1smileyim
  • E-mail : info@smile-yim.com
  • Facebook : www.fb.com/1smileyim
  • Twitter : www.twitter.com/1smileyim
  • Website : www.smile-yim.com


Smileyim รับจัดกิจกรรม จัดอบรม จัดสัมมนา หาที่พัก รับจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม