กิจกรรมละลายพฤติกรรม


กิจกรรมละลายพฤติกรรม


        กิจกรรมละลายพฤติกรรม คือกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแสดงความเป็นตัวเองทำความรู้จัก และเปิดเผยตัวเองออกมาให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้รู้จักกันมากขึ้น ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเมื่อมนุษย์ได้เข้ามาสู่สถานที่ใหม่หรือสังคมใหม่ มักจะสร้างกำแพงของตัวเองเพื่อป้องกันตัวเองด้วยสาเหตุต่างๆตามธรรมชาติ ทำให้เกิดการปิดกั้นตัวเองก่อนการปรับตัวเพื่อเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ๆนั่นเอง กิจกรรมละลายพฤติกรรมจึงเป็นเครื่องมือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาส ทำความรู้จักโดยการทำกิจกรรมร่วมกัน และเปิดเผยความเป็นตัวเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน เสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรได้เร็วกว่าการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ๆเอง ซึ่งกระบวนการละลายพฤติกรรม ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก่อนเริ่มกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการอบรม,Walk Rally หรือค่ายกิจกรรมอื่น ๆ


วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมละลายพฤติกรรม

  • เพื่อส่งเสริมการรู้จักกันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเปิดเผยความเป็นตัวเอง
  • เพื่อก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
  • เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร

หากท่านต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรของท่าน


ติดต่อพวกเราได้ที่                      Smileyim เราทำอะไรบ้าง

  • Phone : 089-753-2280
  • Line ID : 1smileyim
  • E-mail : info@smile-yim.com
  • Facebook : www.fb.com/1smileyim
  • Twitter : www.twitter.com/1smileyim
  • Website : www.smile-yim.com

        เรารับจัดกิจกรรม อบรม สัมมนาจัดเลี้ยง จัดแพ็กเกจตามที่ลูกค้าต้องการ กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาองค์กร กิจกรรมพัฒนาทีมงาน สันทนาการ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally Team Building พร้อมหลักสูตรต่าง ๆ มากมายทุกรูปแบบ รับจัดอบรม จัดเลี้ยง หาที่พัก แพคเก็ตท่องเที่ยว แพคเกจกิจกรรม บริการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศ มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ ไม่ทิ้งลูกค้า ไม่ทิ้งงาน รับประกันความพึ่งพอใจ
Smileyim รับจัดกิจกรรม จัดอบรม จัดสัมมนา หาที่พัก รับจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม