จัดกิจกรรม Team Building (การทำงานเป็นทีม) บริษัท ควอลิตี้พีเพิ้ลรีครูทติ้ง รุ่นที่ 2


Smile-Yim.com จัดกิจกรรม Team Building (การทำงานเป็นทีม) บริษัท ควอลิตี้พีเพิ้ลรีครูทติ้ง รุ่นที่ 2จัดกิจกรรม Team Building (การทำงานเป็นทีม) บริษัท ควอลิตี้พีเพิ้ลรีครูทติ้ง รุ่นที่ 2


จัดกิจกรรมอบรม สัมมนา หลักสูตร การพัฒนาทีมงาน Team Building (การทำงานเป็นทีม) รุ่นที่ 2 โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม กิจกรรม Walk Rally บริษัท ควอลิตี้พีเพิ้ลรีครูทติ้ง จำกัด วันที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ ทวารวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี   ดูภาพทั้งหมด >>>Smileyim เราทำอะไรบ้าง?

 • * จัดกิจกรรมทุกรูปแบบ ทุกสไตล์ที่เป็นคุณ
 • * จัดอบรม สัมมนา พัฒนาเด็กเยาวชน พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน
 • * กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 • * กิจกรรม Walk Rally Team Building
 • * กิจกรรม Adventure
 • * จัดแพ็กเกจสัมมนา พร้อมหลักสูตรต่าง ๆ มากมายทุกรูปแบบ
 • * จัดทริปสัมมนาท่องเที่ยว
 • * จัดแพ็กเกจท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน
 • * จัดหาโรงแรม ที่พัก ในนครนายก และนอกพื้นที่
 • * เรามีความประสงค์ที่จะบริการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศ


ความปรารถนาดีของพวกเรา ?

        เรายินดีจัดกิจกรรมให้กับทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร และผู้ที่สนใจ ทุกเพศ ทุกวัย โดยทีมงานคนรุ่นใหม่ มากด้วยประสบการณ์ บริการด้วยความเต็มใจ เต็มที่ และคุ้มค่า ถึงพร้อมด้วยผลของกิจกรรมที่หน่วยงาน และองค์กรของท่านจะได้รับตามวัตถุประสงค์ และตามความต้องการของท่าน

ติดต่อเราได้อย่างไร ?

 • Phone : คุณหนึ่ง 089-753-2280 คุณหนุ่ม 085-0071771
 • Line ID : 1smileyim
 • E-mail : info@smile-yim.com
 • Facebook : www.fb.com/1smileyim
 • Twitter : www.twitter.com/1smileyim
 • Website : www.smile-yim.com


Smileyim รับจัดกิจกรรม จัดอบรม จัดสัมมนา หาที่พัก รับจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม