โครงการเมฆขาว ก้าวไกล ร่วมใจ ต้านภัยเอดส์ ปี 58

10371442_349461831916253_2883787649113339434_n

โครงการเมฆขาว ก้าวไกล ร่วมใจ ต้านภัยเอดส์ ปี 58วันที่ 1…


จัดกิจกรรมกีฬาชายหาด ณ เกาะเสม็ด จ.ระยอง

banner_about

smile-yim.com ขอขอบคุณ บริษ้ททวีโชค พาณิช จำกัดที่ใช้บร…


กิจกรรมขยายเครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบในชุมขน อ.บ้านนา

10703833_304389336423503_1329222848331925141_o

กิจกรรมขยายเครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบในชุมขน อ.บ้านนาวั…


กิจกรรมขยายเครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบในชุมขน อ.องครักษ์

1932647_306489792880124_26659552067597135_o

วันที่ 21 ต.ค. 57 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลอ.องครักษ…


กิจกรรมขยายเครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบในชุมขน อ.เมือง

1912443_307345242794579_4484495778928349791_o

กิจกรรมขยายเครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบในชุมขน อ.เมืองวัน…


พัฒนาทีมงาน บริษัทดีดีเอสวี คอนเซ็ปท์ จำกัด

10712576_313339348861835_2196394328167177611_o

พัฒนาทีมงาน บริษัทดีดีเอสวี คอนเซ็ปท์ จำกัดวันที่ 8 พ.ย…


จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

10679726_294301437432293_2769887798109077699_o

โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินตั้ง อ.เมือง จ.นคร…


กิจกรรม ATV Rally พัฒนาทีมงาน

1455925_314018058793964_1784548340647298050_n

กิจกรรม ATV Rally พัฒนาทีมงานบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัดวั…


จัดกิจกรรมเกมหรรษา ท่องเที่ยว รับพนักงานใหม่

10301503_316159038579866_7563444921201651597_n

จัดกิจกรรมเกมหรรษา ท่องเที่ยว รับพนักงานใหม่ บริษัทไอดี…


โครงการอาสาสมัครประชาบดี ปราจีนบุรี

10805751_320664211462682_1208799034261190105_n

โครงการอาสาสมัครประชาบดี ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 255…